Форма за групово записване

Форма за записване на групи участници в турнира Fireball Rising Stars

05 Юни 2021г.

  Име на Клуба

  Лице за контакт:

  Телефон за контакт

  Данни за фактура:

  Състезател 1

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 2

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 3

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 4

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 5

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 6

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 7

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 8

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 9

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години

  Състезател 10

  Пол
  МомичеМомче
  Възраст
  до 10 годиниот 11 до 12 годиниот 13 до 15 години