Треньори Тенис на Маса

Без съмнение треньорът е от изключителна важност за всеки спортуващ независимо дали го прави на професионално или любителско ниво.

При нас можете да изберете треньор според индивидуалниет си потребности и спортни цели. Запознайте се с тях и зпазете час за вашата индивидуална тренировка.