Отбор Fireball


Вторник , Петък , Събота и Неделя
Цена: 25 лв/час


Всеки ден от 8:00 до 20:00
Цена: 20 лв/час


Всеки ден от 7:00 до 21:00
Цена: 20 лв/часВсеки ден от 7:00 до 22:00
Цена: 30 лв/час


Всеки ден от 7:00 до 17:00
Цена: 30 лв/час


Понеделник до Петък от 14:00 до 21:00
Цена: 20 лв/часВсеки ден от 7:00 до 17:00
Цена: 20 лв/час


Понеделник до петък от 9:00 до 12:00
Цена: 20 лв/час


Всеки ден от 8:00 до 20:00
Цена: 20 лв/час